Kurum Şeması


Hastane Yöneticisi ve Başhekim
Uzm. Dr. Doğan YILDIRIM

Baştabip Yardımcısı
Uzm. Dr. Hüseyin BOZDEMİR

İdari Mali İşler Müdürü
Aydın İLHAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Nesile Selçuk ÇENGEL
 
İdari Mali İşler Müd. Yard.
Özkan KIRKPINAR

  Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.
Nilay Atak BİLEN