Görüntüleme

HASTANEMİZ BÜNYESİNDE YAPILANLAR

 • RÖNTGEN
 • ULTRASONOGRAFİ (DOPPLER)
 • MAMOGRAFİ
 • TOMOGRAFİ (BT)
 • EFOR
 • HOLTER

Hizmetleri hastanemiz bünyesinde yapılmaktadır. Sonuçlar aynı gün muayene olunan poliklinikte bilgisayar ortamında görülebilmektedir.

 

 

 

 

 HİZMET ALDIĞIMIZ TETKİKLER

 • MR
 • SİNTİGRAFİ
 • KEMİK DANSİTOMETRİ
 • AMBULATUAR TANSİYON ÖLÇÜMÜ
 • KARDİYOVASKÜLER STRES TESTİ