Değerler

DEĞERLER:

  1. Hasta-çalışan güvenliğine ve memnuniyetine önem veren,

  2. Uygulamaları etik kurallar çerçevesinde sürdüren,

  3. Bireyin bilişsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik mahremiyetine önem veren,

  4. İnançlarına saygı gösteren bir kurum olmak.