İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görüntüleme

Güncelleme Tarihi: 13/02/2018

HASTANEMİZ BÜNYESİNDE YAPILANLAR

 • RÖNTGEN
 • ULTRASONOGRAFİ (DOPPLER)
 • MAMOGRAFİ
 • TOMOGRAFİ (BT)
 • EFOR
 • HOLTER

Hizmetleri hastanemiz bünyesinde yapılmaktadır. Sonuçlar aynı gün muayene olunan poliklinikte bilgisayar ortamında görülebilmektedir.

HİZMET ALDIĞIMIZ TETKİKLER

 • MR
 • SİNTİGRAFİ
 • KEMİK DANSİTOMETRİ
 • AMBULATUAR TANSİYON ÖLÇÜMÜ
 • KARDİYOVASKÜLER STRES TESTİ