T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kemalpaşa Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kemalpaşa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Temel İlke ve Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 12/02/2021

Hasta ve Çalışan Haklarına saygılı

Hizmette Hakkaniyet

Hizmette Uygunluk, Zamanlılık

Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik

Kaliteli ve Verimli Hizmet

Etkin, Etkili hizmet

Kanıta dayalı hizmet

Saygın, dürüst, güvenilir hizmet

Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ilkesi

İş Ahlakı, Dayanışma ve Katılımcılık