Misyon & Vizyon

        MİSYONUMUZ          

Temel İlke ve Değerlerimiz doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak.VİZYONUMUZ

Sağlık hizmet sunumunda bilimsel, çağdaş ve hizmet kökenli hastane olmak.