Değerlerimiz
02 Mart 2022

Hasta ve Çalışan Haklarına saygılı

Hizmette Hakkaniyet

Hizmette Uygunluk, Zamanlılık

Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik

Kaliteli ve Verimli Hizmet

Etkin, Etkili hizmet

Kanıta dayalı hizmet

Saygın, dürüst, güvenilir hizmet

Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ilkesi

İş Ahlakı, Dayanışma ve Katılımcılık