Misyon & Vizyon
25 Temmuz 2023

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ

 

Misyonumuz

Temel İlke ve Değerlerimiz doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak.

 

Vizyonumuz

Sağlık hizmet sunumunda bilimsel, çağdaş ve hizmet kökenli hastane olmak.

 

Temel İlke ve Değerlerimiz

Hasta ve Çalışan Haklarına saygılı

Hizmette Hakkaniyet

Hizmette Uygunluk, Zamanlılık

Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik

Kaliteli ve Verimli Hizmet

Etkin, Etkili hizmet

Kanıta dayalı hizmet

Saygın, dürüst, güvenilir hizmet

Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ilkesi

İş Ahlakı, Dayanışma ve Katılımcılık

 

 

Kalite Politikamız

Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu Kalite ve Verimlilik kriterleri çerçevesinde, en iyi tanı ve tedavi hizmetlerini sunarak; hastalarımızın ve yakınlarının beklentilerini karşılamak, memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak ve bu süreçlerin performanslarını ölçen iyileştirme faaliyetlerine hiç ara vermeden devam etmektir.

 Bu çerçevede tüm çalışanların kalite yönetimi konularında yeterli bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenerek uygulanır. Çalışanların kalite çalışmalarına katılımı teşvik edilir.

Bütün bunların sonucunda kurumumuzu bölgemizin en saygın ve güvenilir hastanesi haline getirmek temel amacımızdır.