Hastane Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları
26 Nisan 2023

KOMİTELER

TOPLANMA SIKLIĞI(YILLIK)

Hasta Güvenliği Komitesi

4

Çalışan Güvenliği Komitesi(İSG Kurulu Tarafından Yürütülür)

12

Tesis Güvenliği Komitesi

4

Bina Turu

4

İlaç Yönetim Ekibi

2

İlaç Kullanım ve Değerlendirme Komisyonu

2

Nütrisyon Ekibi

2

Bilgi Güvenliği

2

Radyasyon Güvenliği

2

Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

2

Risk Yönetim Kurulu

2

Kalite Geliştirme Ekibi

1

ÖZ DEĞERLENDİRME

Yılda İki Kez Mart ve Eylül Aylarında Gerçekleştirilir

GÖSTERGELER

TOPLANMA SIKLIĞI(YILLIK)

Bölüm Bazlı Göstergeler

4

Klinik Göstergeler

2

ANKETLER

TOPLANMA SIKLIĞI(YILLIK)

Yatan/Ayaktan/Acil Hasta Grupları

12

Çalışan Memnuniyet Anketleri

1

Dilek/Şikayet/Öneriler

12

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMLER

TOPLANMA SIKLIĞI(YILLIK)

İstenmeyen Olay Bildirim Analizleri

2

YÖNETİCİ TAKİP EKRANLARI

TOPLANMA SIKLIĞI(YILLIK)

Yönetici takip ekran analizleri

12

TATBİKATLAR

Pembe/mavi/beyaz kod tatbikatları yılda bir kez yapılır

 

  • Doküman yönetim süreci yönetilir,
  • Hizmet akış uygulamalarında tespit edilen uygunsuzlara yönelik düzeltici-önleyici faaliyet süreci yönetilir,
  • SKS ve verimlilik standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanır,
  • Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Kurumsal Amaç ve Hedeflerin yıllık takip ve değerlendirmesi yapılır,
  • Her yıl mayıs ayında kalite hizmet içi eğitimleri ve yeni başlayan her personele kalite oryantasyon eğitimleri verilir. Ayrıca ihtiyaca binaen farklı eğitimler de verilir, kayıt altına alınır(gösterge eğitimi, öz değerlendirme eğitimi vb.)